پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

دایکین 40 تن DAIKIN

کندانسور :                                               DAIKIN KOGYO CO LTD  JAPAN
مدل :                                                                                  CX3216C-2
کمپرسور :                                              DAIKIN KOGYO CO LTD  JAPAN
مدل :                                                                               6HC752LAYE
   WATER CHILLING UNIT :                                     DAIKIN KOGYO CO LTD  JAPAN  
                             MODEL:                                     UW 40 E - YE 
دایکین 40 تن ، با گاز فابریک خودش، هنوز استارت نشده


خنک ساران 160 تن

چیلر 160 تن آب خنک ساران آکبند با پلمب کارخانه و تابلو 
کمپرسور :            دو عدد کمپرسور 80 تن اسکرو فابریک