پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

طراحی و اجرا

از جمله خدمات قابل ارائه مشاوره فني ، طراحي ، پايداري سازي ٫كنترل فني و بهبود فرايند زير ميباشد:

١- سالن هاي مورد نياز توليد كننده انواع محصولات غذايي 
٢- سردخانه هاي زير صفري و بالاي صفر  
٣- سالن هاي توليد محصولات لبني و بستني سازي  
٤- كشتارگاه هاي صنعتي دام و طيور  
٥- سالن هاي بهداشتي جهت توليد كنستانتره و آب ميوه  
٦- سالن هاي بسته بندي و سورتينگ  
٧- كارخانه جات توليدي و بهداشتي  
٨- سالن پرورش قارچ  
٩- واحدهاي عمل آوري و انجماد فراوره هاي گوشتي   
١٠- سالن هاي پرورش و نگه داري ماهي و انواع آبزيان  
١١- پروژهاي عمراني و صنعتي   
١٢- واحد هاي نگهداري مواد خشك و اتاق تميز (clean room)  
١٣- پاشش مواد پلي اوريتان جهت عايق كاري كليه ديواره ها ، سقف ها و كف  
١٤ - پوشش سقف سوله با ( ساندويچ پانل ) بجاي پشم شيشه و توري مرغي  
١٥ - تهيه كليه ملزومات مورد نياز پروژهاي فوق
١٦-سالن هاى ورزشى و نمايشگاهى
١٧-مصارف داخلى ( ديوارهاى جدا كننده، سقف كاذب و... )
١٨-سالن هاى فرودگاه ها و نيروگاه ها