پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

تله بخار


هوای درون یک سردخانه بخار آب بسیار کمتر ی نسبت به هوای خارج نگه می دارد. بخار آب هوا به همراه سایر گازهای موجود مثل اکسیژن و نیتروژن باعث افزایش فشار می شود.فشار جزئی حاصل از بخار آب ، متناسب با مقدار بخار موجود است . بخار هوا تمایل به حرکت از مناطق با فشار بالا به محل های با فشار کم دارد. از این رو، رطوبت هوای محیط از طریق عایق یک سردخانه به درون انبار با فشار کم حرکت می کند.وقتی این بخار سردمی شود ،کندانس در جایی که دما صفر درجه است ، منجمد می شود و تشکیل یخ می دهد.
این فرایند در یک دوره طولانی زمانی ادامه می یابد و تشکیل یخ روی خصوصیات عایق دیوار سردخانه اثر گذاسته و ساختار ساختمان را ضعبف می کند. متاسفانه اثرات بیرونی این قضیه تا مدتی ظاهر نمی شود. برای پیشگیری از این نوع تخریب ها یک تله بخار باید در بخش گرم عایق نصب شود. این تله بخار باید کاملا دیوارها، سقف ، و کف را پوشش دهد.برای انبارهای ساخته شده در مقابل یک دیوار ساختمانی این کار با استفاده از حداقل دو پوشش از یک ترکیب درزبندی بیتومین مناسب انجام می شود. در انبار های پیش ساخته یک تله بخار در بخش های جداگانه تعبیه می شود که معمولا وجه خارجی آن ورقه فلزی است و فقط اتصالات نیاز به درز گیری دارند. باید به خاطر داشت بخار آب یک گاز است و ضد آب ساختن سطح خارجی کافی نیست و اتصالات همپوشانی شده هم باید درزگیری شوند.