پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

یک سردخانه چگونه کار می کند؟


کمپرسور در سیستم همان کار قلب را در بدن انجام می دهد. قلب خون را در بدن به جریان می اندازه و کمپرسور مبرد رو وانواعمختلفی هم داره . پیستونی.اسکرو.پره ای و .....

اویل سپراتور  کارش جدا کردن روغنی است که از کمپرسور فرارکرده و تشکیل شده از بدنه یا پوسته توری و یک صفحه فلزی وفلوتر .

کندانسور هم تشکیل شده از یک سری لوله فین دار وفن الکتریکی وکارش هم مایع کردن مبردی است که توسط کمپرسور فشرده وداغ شده.

رسیور هم یک مخزن است که مبردی که در کندانسور مایع شده به اون می ریزه وجمع میشه.

درایر هم از دو قسمت بدنه یا پوسته و سنگ کر درایر تشکیل شده.کارش هم اینه که رطوبتی را که وارد سیستم شده جذب میکنه و تاحدی هم کار فیلتر رو انجام میده.و پس ازاشباع شدن باید عوض بشه .

 اکسپنشن هم یک شیر اتوماتیک است که مبرد را به صورت اسپری داخل اواپراتور می پاشه

اواپراتور هم دستگاهی است که مبرد در اون به جوش میاد ودر هنگام جوشیدن گرمای لوله ها و فین ها رو به خودش میگیره و اونرا خنک میکنه وقتی فینها خنک شد فن هوای داخل اتاق سردخانه را از لا به لای فینها عبور میده و باعث خنک شدن هوای داخلسردخانه میشه.

آکومولاتور هم کارش اینه که اگه مبرد خواست به صورت مایع به طرف کمپرسور برگرده اون را تبدیل میکنه به بخار.


 نحوه عملکرد سیستم :

ابتدا مبردتوسط کمپرسور از قسمت کم فشار سیستم مکیده شده و به قسمت پر فشار کمپرس میشه بر اثر فشار مبرد داغ شده وبهصورت گاز داغ در می آید و از آنجا به اویل سپراتور میرود در آنجا روغنی که همراه مبرد از کمپرسور خارج شده جدا می شود وبعد از اینکه به سطح معینی رسید فلوتر باز شده و روغن را به کمپرسور بر می گرداند.

 و مبرد داغ هم به سوی کندانسور میرود درآنجا مبرد خنک می شود و به صورت مایع با دمای محیط تبدیل می گردد و به ریسیورریخته می شود بعد پس از عبور از شیر اکسپنشن به صورت اسپری داخل اواپراتور تزریق میشود و به علت افت فشار ناگهانی دراین قسمت مبرد به جوش می آید و گرمای اطراف خود را میگیرد و باعث می شود لوله ها و فینهای اواپراتور سرد بشود.

 بعد فن الکتریکی هم هوای  داخل سرد خانه را از لای فینها عبور میدهد و باعث میشود هوای داخل سردخانه سرد شود.بعد مبرد بهصورت بخار اشباع شده در آمده به سمت کمپرسور میرود ولی قبل از رفتن به کمپرسور از آکومولاتور عبور میکند تا اگر احیانآمبرد بصورت مایع به کمپرسور نرود چون برگشت مایع به کمپرسور باعث آسیب دیدن کمپرسور می گردد.و سیکل همین گونهادامه پیدا میکند تا  دمای اتاق سردخانه به اندازه تنظیمی برسد.