پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

لیفتراک


لیفتراک ماشین صنعتی موتوری مدرنی است که به کمک شاخک هایی با شکل های مختلف و دکل عمودی برای بلند کردن، جابجایی و انبار کردن انواع بار مانند بشکه، لوله، ورق، جعبه، پالت و ... به کار می رود.
لیفتراک هم برای کار در داخل ساختمان و هم خارج ساختمان ساخته شده است. لیفتراک ها معمولا در ظرفیت های کمتر از یک تن تا بیش از 48 تن طراحی و ساخته می شوند.

لیفتراک ها به دو دسته کلی تقسیم بندی شده اند:

این گونه از لیفتراک ها معمولا به سبب لاستیکهای توپر و کوچکی که دارند بیش (industrial fork lifts) لیفتراک های صنعتی در زمین های صاف و همواره مانند انبارها و محیط های تخلیه و بارگیری در بنادر به راحتی قادر به جابجاییبار می باشند.موتور های این دستگاه ها معمولا از نوع احتراقی داخلی با سوخت گازوئیلی ، بنزین و گاز پروپان بوده و در انواع کوچک تر از نوع برقی می باشد.

(Rough Terrain Fork Lifts ) لیفتراک های کارگاه

این گونه از لیفتراک ها برای کار در زمین های نا صاف و نا هموار و به طور کلی در صنایع در حال ساخت و ساز مانند صنایع ساختمانی برای جابجایی بارهای بزرگتر و سنگین تر مورد استفاده قرار می گیرند.این دستگاه ها دارای لاستیک های بزرگ بادی بوده و عموما توسط موتور