پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

تفاوت بین تونل انجماد و سردخانه


فرقی که بین تونل انجماد و سردخانه های نگهداری وجود دارد در اواپراتور های آن ها هست.در تونل اواپراتور به صورت ایستاده می باشد تا باد به صورت مستقیم در محصول حرکت داشته باشد.ضمن اینکه برای اجرای بهتر باد سقف کاذبی نیز ایجاد می کنند که حرکت باد را به صورت چرخشی سیر کوله کند.این نوع اواپراتور ها با توان برودتی بالا،فاصله فین زیاد و دمنده های هوا با حجم هوا دهی وفشار استاتیک بالا طراحی و ساخته می شوند.یک سردخانه است که محصول در آن چیده شده و سیستم برودتی آن روشن می شود.فرق دیگر تونل با سردخانه نگهداری در این است که در تونل،انجماد محصول در زمان کمی(مثل 8 الی 10 ساعت)انجام می شود.اگر محصول در زمان کمی منجمد نشود،دمای مغز محصول پایین نمی رود و نمی توان برای مدت طولانی آن را نگهداری کرد.در تونل سرعت هوا باید بالای 3 متر در ثانیه باشد.