پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

انواع بارهای حرارتی ورودی به سردخانه


1.  رسانایی سطوح خارجی سردخانه:
در اثر اختلاف دمای داخل و خارج سردخانه، گرادیان دمایی ایجاد می شود که به دلیل رسانایی سطوح خارجی سردخانه (اعم از سقف، کف و دیوارها) باعث ورود حرارت به سردخانه می شود.
2.  تشعشع خورشید:
در صورت تابش مستقیم خورشید به سطوح خارجی سردخانه و یا تابش به سطوح شفاف مانند شیشه، حرارتی مشخص به سردخانه وارد می شود.
3.  تعویض و نشت کانال هوا:
در اثر باز و بسته شدن درب کارخانه، هوای سرد از پایین به محیط خارج و هوای گرم از بالا به سردخانه وارد می شود. همچنین از درز درها و پنجره ها نیز حرارت وارد سردخانه می شود.
4.  حرارت ورود و تنفس محصول:
طبیعی است که محصول در هنگام ورود به سردخانه، دمایی بالاتر از دمای سردخانه دارد. لذا باید مقداری حرارت از آن گرفته شود تا محصول به دمای انتهایی سردخانه برسد.
لازم به ذکر است که منظور از محصول هر چیزی است که وارد سردخانه می شود. یعنی ماده غذایی و ظرف آن. سبزیجات و میوه جات تازه نیز بار تنفسی به سردخانه تحمیل می کنند.
5.  حرارت بدن کارگران حاضر در سردخانه
6.  حرارت دستگاه های مولد گرما مثل چراغ ها، الکتروموتورها، وسایل برفک زدایی در سردخانه های زیر صفری و مانند آنها.