پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

برفک زدایی (دیفراست )


سالن های نگهداری موادی که تنفس می کنند و آب دار هستند (میوه ها، سبزیجات و تخم مرغ) نیاز به رطوبت بالا دارند.بنابر این، به وسیله رطوبت زن ها، هوای ورودی مرطوب می شود در هوای خارج نیز همیشه مقداری رطوبت وجود دارد که در زمان ها و مکان های مختلف مقدار آن فرق می کند. در مناطق کنار دریا به علت تبخیر آب ، درصد رطوبت زیاد است به طور مثال شهر بندر عباس که در کنار خلیج فارس قرار دارد، به علت بالا بودن درجه حرارت رطوبت زیاد دارد و این رطوبت در فصل تابستان به خصوص در آخر تابستان به 90 % و در بعضی مواقع به صد در صد می رسد. ولی در شهری مثل زاهدان که اطرافش کویر است تبخیر آب وجود ندارد و یا خیلی کم است. در نتیجه،هوای خشکی دارد و درصد رطوبت پایین است. رطوبت موجود در هوا در اثر بر خورد با جسم سرد، در اثر افت درجه حرارت و پایین بودن فشار جزئی بخار آب موجود در هوا تقطیر و تبدیل به ذرات آب می شود و اگر درجه حرارت پایین تر از نقطه شبنم باشد، ذرات آب تبدیل به برفک و یا یخ خواهند شد.در سردخانه ها معمولا به علت شرایط خاص نگهداری کالا ، درصد رطوبت بالا است و کولر از درجه حرارت پایین تری برخوردار است. در اثر کوران و جریان هوا رطوبت موجود که با کوتر در تماس است، تبدیل به ذرات ۀب می شود و با توجه به پایین بودن درجه حرارت کویل ،خصوصا در سالن های زیر صفر، تبدیل به برفک می شود و با مرور زمان ، برفک ها تبدیل به یخ خوانهد شد و فاصله بین پره ها (فین ها) را که هوا در آن جریان می یابد پر می کند و مانع عبور جریان هوا از بین کویل می شود و نقش عایق را بازی می کندو مانع پایین آمدن درجه حرارت سالن می شود. برای جلو گیری از این مساله، برفک های تولیدی را باید از بین برد و کولر را برای سرمادهی و کوران آزاد گذاشت. انجام این کار را دیفراست یا برفک زدایی گویند و روش های مختلفی وجود دارد که مهم ترین آن ها برفک زدایی الکتریکی، آبی و گازی است.

کلا برای اینکه سطح تبادل حرارتی کولر بالا برود، از پره (فین) استفاده می شود. این پره ها ( فین ها ) از صفحات منفذداری تشکیل شده است که از این منفذها لوله های کویل عبور کرده اند و کاملا به آن ها چسبیده اند. مساله مهمی که در این جا مطرح است فاصله پره ها است.اگر فاصله پره ها زیاد باشد، اندازه کولر بزرگ می شود و هزینه ساخت آن بالا خواهد رفت و اگر فاصله پره ها کم باشد، سریعا به وسیله برفک پر می شود و راندمان کولر پایین می آید و ضمنا تعداد دفعات دیفراست در یک زمان معین،بیشتر می شود. برای جلو گیری از این مشکلات، استانداردهای موجود، فاصله پره ها را در سردخانه های مختلف مشخص کرده اند. در سالن های بالای صفر فاصله پره ها حدود 4 تا 8 میلی متر، در سالن های زیر صفر فاصله پره ها حدود 8 تا 10 میلی متر و در تونل های انجماد حدود 10 تا 12 میلی متر تعیین شده است.

1) برفک زدایی الکتریکی
بیشتر در سردخانه های بالای صفر و در جاهای خشک مورد استفاده قرار می گیرد و نیز در سردخانه های کوچک به علت بالا بودن راندمان و راحتی کار استفاده می شود.

2) برفک زدایی با آب
بیشتر در جاهای گرمسیری که دارای آب گرم تری هستند استفاده می شوند و در مناطق سرد سیر به علت پایین بودن درجه حرارت آب مخصوصا در فصل زمستان ائلا به علت مصرف آب زیاد و ثانیا بالا بودن مدت زمان برفک زدایی ۀبی اقتصادی و اصولی نیست.این نوع برفک زدایی در سردخانه های بالای صفر قابل اجرا است ولی برای سردخانه های زیر صفر توصیه نمی شود. مگر این که آب را گرم کنیم و یا جای آب از محلول های دیگری مثل آب نمک و یا از گلیکول استفاده کنیم.

3) برفک زدایی با گاز گرم
برای آب کردن برفک ها در سیستم برفک زدای گازی ، به جای مایع مبرد به داخل لوله های کویل کولر، گاز داغ فرستاده می شود و در اثر گرمای آن برفک روی لوله های کویل کولر آب می شود و بعد از زمان لازم گاز داغ قطع و مایع مبرد وارد کولر می شود و کار بدین ترتیب ادامه پیدا میکند.