پروژه های اجرا شده پروژه های در حال اجرا
خرید فروش اجاره

اتاق تمیز ( کنترل آلودگی )


همان طور که بیش از این گفته شد، اتاق های تمیز در بیمارستان ها ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. کارهای علمی انجام شده توسط پاستور، لیستر، کوک و بسیاری دیگر طی صد سال گذشته، روی این واقعیت متمرکز بودند که باکتری های مسوول بسیار از عفونت های مختلف باعث مشکلات اساسی و مهم برای بیماران شده اند . دانشمندان دیگر بعدا عنوان کردند حذف کامل یا حتا کاهش باکتری ها در بیمارستان ها بسیار مفید بوده و از رشد و شیوع بیماری های عفونی جلوگیری خواهد کرد. این کار عملا مقدمه و آغازی برای بهداشت، پاکیزگی اتاق ها و مناطق تمیز بود.

لیستر از تکنیکی به نام گندزدایی استفاده کرد. او اسید کربولیک (فنل) را به صورت اسپری در هوا اطراف بیماران در یک عمل جراحی پخش کرد تا امکان عفونت حاصل از میکروارگانیسم های هوا را کاهش دهد. آزمایش های مختلف لیستر منجر به ابداع روش های مختلف ضد عفونی در محیط های کنترل شده و یا اتاق های تمیز شد. نمونه این روش ها استفاده از وسائل تمیز، دستکش های استریل، ماسک های صورت و به خصوص لباس های خاص برای کارکنان بود.

اگرچه امروزه چندین روش کاری مختلف قدیمی نیز استفاده می شود، تمام حوزه های کنترل آتودگی با معرفی آنچه اغلب تهویه ی مثبت نامیده می شود، متحول شده است. در این محدوده، تهویه ی مثبت عملا به معنای افزودن هوای تمیز فیلترشده می باشد. امروزه حوزه ی مهم دیگر که استفاده از تهویه مثبت در آن سودمند واقع شد، بخش تولید بود. تهویه مصنوعی و کاربرد آن ، امکان تولید، تحت شرایط کنترول شده را بیش از پیش فراهم ساخته . پیشرفت های اخیر در کنترل آلودگی و تکنولوژی اتاق تمیز روی تامین هوای عمومی برای اتاق و به طور خاص نواحی کوچکتر و با طراحی خاص درون اتاق متمرکز بوده اند. در این بخش ها برای رسیدن به کیفیت مطلوب محصولات هوای بهتری لازم است، به عبارت دیگر، گسترش سیستم های تولید،کمتر روی تمیزی کل اتاق تمرکز می کنند و توجه خاص به جاهایی از اتاق است که فرایند های تولید در آنجا انجام می شود. این مناطق ، دارای استاندارد بالاتر کیفیت هوا هستند که با استفاده از سیستم های تمیزی یا نواحی تمیزی به دست می آید.

هدف کلی از کنترل آلودگی ، جلو گیری از انواع مختلف آلاینده ها به خصوص انواع نگران کننده ای است که باعث صدمه زدن به محصولات ، فرایندهای تولید و همچنین انسان ها می شود. از دیدگاه کلی، آلاینده ها معمولا مواد ( جامد، گازیا مایع ) با عوامل خطرناک فیزیکی هستند که در مکان و یا زمان نا مناسب وجود دارند.وقتی در مورد کنترل آلودگی صحبت می کنیم، معمولا توجه مردم به بخشی از تکنولوژی که مربوط به فعالیت های صنعتی و یا علمی اخیر است معطوف می شود.اغلب مقایسه ی نادرستی بین استفاده از اتاق های تمیز و کنترل آلودگی انجام می شود. در دانش جدید، تکنولوژی های میان رشته ای به کرات در رشته ی بیوتکنولوژی استفاده می شود. کنترل آلودگی مانند بیوتکنولوژی یک علم میان رشته ای است.